Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


 • Torty a zákusky sa objednávajú telefonicky, osobne na prevádzke, alebo emailom. Objednávka je záväzná až po uhradení zálohy.
 • Objednávky príjmame minimálne 3 pracovné dni vopred. Objednávky berieme len do naplnenia kapacity, ktorú sme schopní vyrobiť.
 • Výška zálohy je 50 % z predpokladanej konečnej ceny. Záloha je nevratná - v sume zálohy si zákazník môže vybrať tovar v jej hodnote.
 • Všetky potvrdené objednávky sú záväzné (potvrdenie zo strany zákazníka - zaplatenie zálohy) Po potvrdení objednávky sa kupujúci zaväzuje zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
  Predávajúci má právo odmietnuť objednávku v prípade, že z kapacitných dôvodov, nie je možná jej realizácia.
 • Storno poplatok po vyššie uvedených termínoch za zrušenie objednávky je účtovaný vo výške 50 % z ceny torty, j. záloha prepadá v prospech cukrárne. Storno sa týka aj zmeny veľkosti objednanej torty resp. zníženia počtu výslužiek – v prípade svadieb.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, kedy z objektívnych príčin nie je možné jej zabezpečenie (prerušenie dodávky energií, vody, materiálu, nehody, živelné pohromy ai) a v prípadoch.
 • Predávajúci ihneď, ako sa vyskytnú uvedené dôvody, informuje Kupujúceho o zrušení alebo meškaní termínu vyzdvihnutia objednávky.
 • V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť ...)
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 • Predávajúci je platcom DPH.
 • Záruka:
  • šľahačkové, krémové, tvarohové, mascarpone, ovocné, orechové zákusky a torty do 24 hodín
  • torty s maslovým krémom do  48 hodín
  • trvanlivé pečivo 14 dní od zakúpenia
  • obložené chlebíčky do 12 hodín od zakúpenia
 • výrobky môžu obsahovať potravinárske farbivá E102, E104, E133, E122, " farba červená purpurová E124, E110: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí." (podľa zloženia výrobku)
 • Madame Patisserie s.r.o. ako cuk.výroba  si vyhradzuje právo na zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak sa jedná o druh zákusku, ktorý obsahuje sezónne ovocie, kvety
 • Torty pripravené podľa vášho želania môžu obsahovať nejedlé dekorácie, špáradlá, špajdle a floristické drôty, pásky, kvety.
 • V ponuke máme aj zákusky, ktoré neobsahujú múku, ale nie sme cukráreň ani cukrárenská výroba prispôsobená na pečenie pre bezlepkovú diétu ani pre diabetikov.
 • REKLAMÁCIE - Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 •  Reklamovaný výrobok je nutné priniesť osobne spolu s dokladom o kúpe na prevádzku pre posúdenie reklamácie.
 • Reklamácia - pri osobnom prebratí torty - vyjadrením spokojnosti nie je možná reklamácia -
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  a) poškodenie tovaru pri preprave
  b) mechanickým poškodením spôsobeným neopatrnou manipuláciou s produktom
  c) pokiaľ boli škody spôsobené úmyselne
  d) skladovaním a používaním tovaru v nevyhovujúcich a výrobcom neodporúčaných podmienkach, ktoré svojimi vlastnosťami poškodia výrobok (pri mraze, vlhku, teplu ai)
 • Pri balení výrobkov účtujeme poplatok za balenie do krabice - podľa aktuálnej ponuky.
 • Telefonické objednávky. informácie ohľadom objednávky berieme v čase otváracích hodín, t.j. od 9,00-17.00 hod.